LIÊN HỆ

TRẠI GÀ ĐÔNG TẢO SARU.COM.VN

SARU - "Chọn lọc, lưu giữ, nhân giống và bảo tồn nguồn Gen Gà Đông Tảo, Chó Phú Quốc thuần chủng"

Liên hệ mua con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và hợp tác tham quan, bảo tồn, nghiên cứu khoa học...

0 Nhận xét