GIỚI THIỆU SARU FARM

SARU FARM - NÔNG NGHIỆP XANH

Saru xuất phát từ tình yêu nông nghiệp và mong muốn phát triển một nền kinh tế nông nghiệp bền vững, một ngành nông nghiệp xanh từ những giống cây trồng, vật nuôi bản địa của Việt Nam. Saru là nơi cung cấp những thông tin hữu ích, là trung gian kết nối cho những người nông dân Việt Nam, các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Logo SARU FARM

TẦM NHÌN SARU FARM

SARU FARM hướng tới trở thành đơn chuyên đầu tư vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững từ giống cây trồng, vật nuôi bản địa Việt Nam.

SỨ MỆNH SARU.COM.VN

SARU FARM - với sứ mệnh góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển bền vững từ giống cây trồng, vật nuôi Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI SARU.COM.VN

- Đam mê: Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững từ giống bản địa
- Trách nhiệm: Trong mọi công việc và chất lượng những sản phẩm
- Đổi mới: Chỉ có sự đổi mới sẽ tạo ra những kết quả đột phá 
- Hợp tác: Cùng nhau phát triển giữa SARU - DOANH NGHIỆP - NÔNG DÂN - NGƯỜI TIÊU DÙNG

Liên hệ: m.me/saru.com.vn

SARU.COM.VN

0 Nhận xét